Stöldskyddsmärkning

Med stöldskyddsmärkning minskar risken för stöld med 80%. Bilens registreringsnummer etsas/blästras in i bilens alla rutor och den är omöjlig att avlägsna. Alla försäkringsbolag rekommenderar stöldskyddsmärkning. Det kan inte bli lättare att stoppa tjuven.