Övriga tjänster

Stöldskyddsmärkning

Med stöldskyddsmärkning minskar risken för stöld med 80%. Bilens registreringsnummer etsas/blästras in i bilens alla rutor och den är omöjlig att avlägsna. Ett effektivt och bra sätt att göra din bil mindre attraktiv för tjuven. Alla försäkringsbolag rekommenderar stöldskyddsmärkning.